Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

W dniu 5 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

czytaj więcej

Sukces Ucznia I Liceum w ogólnopolskim konkursie

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim wykazał się doskonałą znajomością zasad pisowni obowiązujących w języku angielskim. Kacper Chomka z klasy politechnicznej zajął bowiem III miejsce w ogólnopolskim finale „Wielkiego Konkursu Ortografii Polskiej i Angielskiej”.

czytaj więcej

Dofinansowanie modernizacji systemu łączności

W dniu 26 marca w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej przekazania środków finansowych z budżetu Powiatu Sokołowskiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj więcej

Sukcesy Licealistów z Sadowej na konkursie recytatorskim poezji rosyjskiej

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności językowych i artystycznych na XVI Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej „Strofy pod samowarem”.

czytaj więcej

Kolejny krok do nowej przeprawy przez Bug w powiecie sokołowskim

W czwartek 21 marca starosta Elżbieta Sadowska podpisała w imieniu Powiatu Sokołowskiego list intencyjny zawiązujący współpracę w celu budowy mostu drogowego wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi na rzece Bug pomiędzy Gminami Jabłonna Lacka i Perlejewo.

czytaj więcej

Sukces Ucznia I Liceum na międzynarodowym konkursie z matematyki

W sobotę 23 marca w Brześciu na Białorusi odbył się Finał Konkursu Matematycznego Pogranicza. Organizatorami tradycyjnie byli Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu na Białorusi.

czytaj więcej

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej

W  Zespole Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Sokołowski, funkcjonuje profil policyjno – strażacki.  Klasy policyjno-strażackie II LO w ZS Nr 1 tworzone są dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na uczelniach cywilnych oraz uczelniach resortów mundurowych.

czytaj więcej