Maksymalne dofinansowanie dla Powiatu Sokołowskiego

Powiat Sokołowski pozyskał  4,2 mln zł środków zewnętrznych na przebudowę drogi kategorii powiatowej i nieustannie  prowadzi działania, aby pozyskać środki finansowe na remonty dróg. W czwartek 8 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”. 

czytaj więcej

Koncert Laureatów IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek

 W piątkowe popołudnie  2 lutego w  Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach w Sali Widowiskowej „Podlasie” odbył się Koncert Laureatów IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” miedzy innymi także pod patronatem starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka. Na scenie zaprezentowały się laureaci I miejsc z sześciu kategorii wiekowych. Jako pierwsi wystąpili laureaci I miejsc z Powiatu Sokołowskiego:

czytaj więcej

Szkolenie skarbników OSP Powiatu Sokołowskiego

W związku ze zmianą uregulowań prawnych dotyczących  prowadzenia  działalności finansowych w stowarzyszeniach, w tym jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, na wniosek starosty Leszka Iwaniuka i prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wojciecha Wicherskiego  26 stycznia 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim  odbyło się szkolenie na temat ,, Prowadzenie rachunkowości w  jednostkach OSP”.

czytaj więcej

Pożegnanie dyrektor SPZOZ

Kariera zawodowa dyrektor Ewy Wojciechowskiej koncentruje się wokół służby zdrowia. Zaczynała pracę jako pielęgniarka, pełniła też funkcję Kierownika Biura Rejestru Usług Medycznych, Sekcji Organizacji i Nadzoru oraz Sekcji Statystyki Medycznej w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim. W 2006 r. po wygranym konkursie podjęła pracę w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Delegaturze w Siedlcach jako Kierownik Delegatury.

czytaj więcej

Sesja Rady Powiatu

18 stycznia odbyła się nadzwyczajna XXXV Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego podczas której zwykłą większością głosów podjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu oraz powołano skład komisji konkursowej, która oceni kandydatury i wyłoni nowego dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w związku z rezygnacją ze stanowiska  dotychczasowej dyrektor Ewy Wojciechowskiej. Zatwierdzona komisja konkursowa będzie pracowała pod przewodnictwem sekretarz Powiatu Iwony Sokołowskiej, w skład której weszli: radna Teresa Dąbrowska i Longina Oleszczuk, radny Wojciech Jańczuk, lekarz Cezary Popowski i wyznaczony przez Radę Społeczną  SP ZOZ Wiesław Michalczuk. Ponadto przyjęto protokoły z dwóch ostatnich Sesji Rady Powiatu.

Z ostatniej Sesji Rady Powiatu

 29  stycznia odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu podczas której ostała przedstawiona informacja z  wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Ponadto radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego 

czytaj więcej

Międzynarodowa impreza sportowa

W hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim w dniach 19-21 stycznia 2018 roku miała miejsce międzynarodowa  impreza sportowa. Powiat Sokołowski dla wszystkich uczestniczek ośmiu drużyn ufundował  pamiątkowe koszulki z logiem Powiatu.

Poniżej przedstawiamy relację Miejsko-Powiatowego Klub Koszykówki [MPKK] Sokołów S.A. w Sokołowie Podlaskim z całego przedsięwzięcia.

czytaj więcej