Niemiecki partner Gminy Bielany

26 stycznia, w Zespole Oświatowym im. Św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach w obecności Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka zostało podpisane porozumienie, dotyczące współpracy gminy Bielany i niemieckiej gminy Hohe Börde, leżącej w Saksonii Alhalt. Ta Umowa , to szansa rozwoju dla Gminy w wielu płaszczyznach.

czytaj więcej

Podsumowanie 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konferencję poprowadził szef sztabu Pan Konrad Kosel.

czytaj więcej

Dwa licea z Powiatu Sokołowskiego wśród najlepszych liceów w Polsce. Dwa technika z Powiatu wśród najlepszych techników mazowieckich.

Już po raz szesnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych - listę najlepszych polskich liceów i techników. Celem rankingu jest wskazanie tych szkół, których uczniowie osiągają najlepsze wyniki maturalne oraz zdobywają największe laury w olimpiadach przedmiotowych.Ocenie poddano aż 2291 liceów oraz 1867techników. Kapituła Rankingu ogłosiła listę najlepszych w Polsce 500 liceów i 300 techników, czyli 800 szkół, z których - używając słów samych członków Kapituły - polska edukacja jest naprawdę dumna. Ogłosiła równieżlisty najlepszych liceów i najlepszych techników z poszczególnych województw.Z radością informujemy, iż w gronie najlepszych są szkoły z Powiatu Sokołowskiego.

czytaj więcej

Podsumowanie pracy Policjantów z Powiatu Sokołowskiego

W piątek 24 styczna odbyła się odprawa roczna funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji w Sokołowie Podlaskim. Komendant Policji Wiesław Nasiłowski powitał wszystkich zebranych a z-ca komendanta Marek Żero omówił stan bezpieczeństwa w Powiecie za rok 2013.

czytaj więcej

Wyrazy współczucia		

czytaj więcej

Przekazanie nowoczesnego sprzętu EEG Biofeedback oraz Audiometru dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

W czwartek 23 stycznia 2014r.  w Zespole  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim, w obecności władz samorządowych: Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Minarczuka, Wicestarosty Powiatu Sokołowskiego Pani  Marty Sosnowskiej, Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia Pani Joanny Urbankowskiej, na ręce dyrektor Zespołu Szkół  Pani Beaty Biernat przekazany został sprzęt specjalistyczny do badań i terapii nowoczesnymi metodami.

czytaj więcej

List otwarty Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

czytaj więcej