Przedstawienie Jasełkowe

We wtorek, 10 grudnia 2013r. młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wzieła udział w corocznym spotkaniu integracyjnym współorganizowanym przez Zespół Szkół Jana Pawła II. Uczestnicy wspólnie spędzili czas, na ogladaniu spektaklu o Św. Mikołaju, otrzymali słodkie upominki, prezenty Bożonarodzeniowe.

czytaj więcej

V Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku

Trzydniowy projekt (29 listopada-01 grudnia 2013 r.) skierowany był  do uczniów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,  pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, należących do drużyn „Nieprzetartego Szlaku” z całego kraju. Jako  jedyne przedsięwzięcie  o zasięgu ogólnopolskim skierowane do osób niepełnosprawnych odbywa się już po raz piąty w Sokołowie Podlaskim.  Organizatorem Zlotu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim  przy współpracy z  Hufcem ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.

czytaj więcej

PODSUMOWANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU „PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” W 2013 ROKU

Od 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

czytaj więcej

Szansa na przywrócenie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim

Publikujemy pismo Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie przywrócenia Sokołowskiego Sądu.

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w I Liceum

Co roku 5 grudnia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas obchodzą Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących.

czytaj więcej

Finał Szlachetnej Paczki już za nami

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin.

czytaj więcej

V Targi Edukacji, Pracy i Kariery "Szarada"

Dzisiaj  w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim po raz piąty odbyły się Targi Edukacji, Pracy i Kariery SZARADA. Targi rozpoczęły się o godzinie 10.00 i oficjalnie zostały otwarte przez Wicestarostę Powiatu Sokołowskiego Martę Sosnowską, która wraz Członkiem zarządu Powiatu Sokołowskiego Janem Godlewskim reprezentowała organ prowadzący szkołę. 

czytaj więcej