Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz 688 z późn. zm.), na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na...

Inforamcja o utrudnieniach w ruchu drogowym Sokołów Podlaski - Nieciecz Włościańska

Starosta Sokołowski zawiadamia, że w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”

Czytaj więcej: Inforamcja o utrudnieniach w ruchu drogowym Sokołów Podlaski - Nieciecz Włościańska

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu z dnia 24.03.2020 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu znajduje się tutaj

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu z dnia 24.03.2020 r.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacja o zmianie organizacji pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim znajduje się tutaj

Czytaj więcej: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego

Ostrzeżenie o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego znajduje się tutaj

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego