Informacja dla zainteresowanych

W dniu 12 września 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowegow Sokołowie Podlaskim w sali konferencyjnej w  godzinach 09.00-13.00,  przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach  i 5 batalionu Obrony Terytorialnej będą przyjmować wnioski od ochotników z powiatu sokołowskiego o przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Składając wniosek o przyjęcie do WOT należy dołączyć następujące dokumenty:

1)       odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

2)       kopie dowodu osobistego, po okazaniu oryginału;

3)       dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W tym czasie można też będzie uzyskać informacje na temat służby w wojskach OT.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Komunikat ------> KLIKNIJ

Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Więcej informacji na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

XV edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego

 
Informujemy, iż ruszyła XV edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego, którego koordynatorem jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza. Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach (wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych -impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar) przez samorządy lokalne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne, prywatnych przedsiębiorców (np. organizatorów imprez 
i wydarzeń) oraz organizatorów turystyki.
 
Zgłoszenia produktów na etapie regionalnym przyjmowane są przez MROT do 15 września br. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.polskapodajdalej.pl.
 
Wybrane przez Kapitułę najciekawsze produkty turystyczne z Mazowsza, zostaną nagrodzone certyfikatem regionalnym 
oraz wyróżnieniami. Najlepsze trzy zgłoszone zostaną do etapu ogólnopolskiego, koordynowanego przez Polską Organizację Turystyczną, który będzie trwał do 27 października br.
 
Przyznanie certyfikatu POT oznacza ogólnopolską promocję laureatów w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej 
oraz informacje o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach. Dla turystów Certyfikat POT jest gwarancją jakości produktu turystycznego i zachętą do zaznaczenia go na mapie podróży.
 
Zachęcamy do zgłaszania swoich produktów turystycznych!