Pierwszy krok do Zawodowej Służby Wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie elitarnego zawodu żołnierza, dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Dołącz do Wojsk Obrony Terytorialnej

Dołącz do Wojsk Obrony Terytorialnej. Szczegóły znajdziesz tutaj.

UWAGA! STAROSTA SOKOŁOWSKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

OGŁOSZENIE--->

Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego

Treść rozporządzenia

Informacja o przetargu

Informujemy, iż w dniu 04.10.2017 roku na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (https://platformazakupowa.pl/kwp_radom/aukcje) ogłoszone zostało postępowanie prowadzone przez KWP pn.: 1. „Posterunek Policji w Kosowie Lackim - modernizacja dachu, wymiana pieca, wymiana instalacji odgromowej" z terminem składania ofert 12.10.2017 r.