Klauzula informacyjna - Powiatowe Targi Rolne

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Zielony Zakątek nad Cetynią”, ul. M. Curie –Skłodowskiej 12/1, 08-300 Sokołów Podlaski.

2)      Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO –prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu udziału w Powiatowych Targach Rolnych w Sabniach.

3)        W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Państwa danych osobowych będą: zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „Zielony Zakątek nad Cetynią” oraz pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, prasa.

4)        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5)        Posiadają Państwo prawo:

a)       dostępu do treści swoich danych;

b)      do ich sprostowania oraz usunięcia,

c)      ograniczenia przetwarzania,

d)      wniesienia sprzeciwu,

e)      do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Powiatowych Targach Rolnych i prezentowania swoich produktów/sprzętów.

8)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.