Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Sokołowskiego

Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Sokołowskiego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowania przeciwpowodziowego dla gmin: Ceranów, Sterdyń oraz Miasta i Gminy Kosów Lacki -------->