Komunikat Mazowieckiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Akcja jest przeprowadzana od 25 marca do 7 kwietnia.

 

Komunikat Mazowieckiego Lekarza Weterynarii -------->

Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów -------->