Komunikat oraz ostrzeżenie meteorologiczne IMGW - PIB

Komunikat z dnia 10.02.2020 r. dotyczy wystepowania silnego wiatru na obszarze województwa mazowieckiego ---------->

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 7 zawierająca szczegółowe informacje nt. silnego wiatru ---------->