Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie.

Starosta Sokołowski zawiadamia, że w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  którego inwestorem jest Powiat Sokołowski,  w terminie: od 09.03. – 15.05.2020 rwystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na ww. odcinku drogi.

Przepraszam za powstałe utrudnienia komunikacyjne oraz proszę o cierpliwość
i wyrozumiałość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych czasowych zmian organizacji ruchu.

Starosta Sokołowski