Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz 688 z późn. zm.), na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj