Zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Zarządzenie Nr 20/20202 Starosty Sokołowskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronavirusa COVID-19.

 
Od 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim
przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem
rygorów sanitarnych.
Interesanci chcący osobiście załatwić sprawy urzędowe zobowiązani są
do posiadania środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki),
udostępniony będzie też płyn do dezynfekcji rąk.
Wchodzenie do budynków Starostwa odbywało się będzie pojedyńczo
według zasady:
jedna osoba wychodzi – następna wchodzi
oczekujący interesanci są zobowiązani do zachowania
2-metrowych odstępów
 
STAROSTA SOKOŁOWSKI
/-/ ELŻBIETA SADOWSKA
 
 
 
Pełna treść zarządzenia znajduje się tutaj