Ogłoszenie informacji o wyniku otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla uczniów ZSS i. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2021 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w 2021 r.

KLKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA