Wynik ogłoszonego w dniu 14 października 2021 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2022 r.

Wynik ogłoszonego w dniu 14 października 2021 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2022 r.