Nabór na 3 bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na 3 bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce na rok akademicki 2017/2018 powinni spełniać następujące kryteria:

1.      ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,

2.      aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie,

3.      ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3,

4.      pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 proc. miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2800 zł brutto).

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Tegoroczna oferta, jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Regulamin i kwestionariusz osobowy jest dostępny na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeńdo 30 czerwca 2017 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979-421.