INWESTYCJE POWIATOWE W LATACH 2011-2014

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Jabłonna Lacka w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej Nr 9324W w Wirowie, gmina Jabłonna Lacka, uszkodzony przez wody opadowe.

24 969,00

24 969,00

100%

-

-

RAZEM

24 969,00

24 969,00

-

-

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Jabłonna Lacka – Krzemień Wieś- Wieska, o długości 3,000 km.

954 610,64

4 613,14

0,5%

4 612, 50

0,5%

945 385,00

Wojewoda Mazowiecki

99%

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471 km, we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór.

183 877,95

91 938,97

50%

91 938,98

50%

-

RAZEM

1 138 488,59

96 552,11

96 551,48

945 385,00

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

 

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

1 158 350,14

212 640,10

18%

366 535,08

32%

579 174,96

Wojewoda Mazowiecki

50%

 

 

2

Roboty dodatkowe do zadania pt. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej  nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

29 996,43

14 998,22

50%

14 998,21

50%

-

 

3

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1 od km 4+142,10 do km 4+500”.

1 131 173,62

142 583,32

13%

142 579,30

13%

846 011,00

Wojewoda Mazowiecki

74%

 

4

„Remont przepustu w miejscowości Dzierzby na drodze kategorii powiatowej nr 3909W, w km 0+652,75, gm. Jabłonna Lacka”.

67 887,33

33 943,67

50%

33 943,66

50%

-

 

RAZEM

2 387 407,52

404 165,31

558 056,25

1 425 185,96

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej

nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka.

444 641,58

96 358,58

22%

48 283,00

11%

300 000,00

Wojewoda Mazowiecki

67%

2

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W

w miejscowości Wierzbice.

283 647,47

141 823,74

50%

141 823,73

50%

-

RAZEM

728 289,05

238 182,32

190 106,73

300 000,00

RAZEM 2011-2014

4 279 154,16

763 868,74

844 714,46

2 670 570,96

                   

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Repki w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki – Borychów – Wyrozęby – Sawice – granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim, o długości 5,289 km.

3 744 970,86

1 378 132,86

37%

500 000,00

13%

1 866 838,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, DK nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego, gm. Repki, o dł. 0,566 km.

524 150,63

74 150,63

14%

50 000,00

10%

400 000,00

Ministerstwo SwiA

76%

3

Przebudowa zjazdów na drodze powiatowej nr 3932W na stacji paliw w Repkach i na działkę nr 347 w Wyrozębach.

11 0001,34

7 201,34

65%

3 800,00

35%

-

4

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3932W w Sawicach Wieś, gm. Repki.

15 096,19

15 096,19

100%

-

-

RAZEM

4 295 219,02

1 474 581,02

553 800,00

2 266 838,00

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649.

2 952 568,20

639 404,24

21%

314 088,96

11%

1 999 075,00

Wojewoda Mazowiecki

68%

RAZEM

2 952 568,20

639 404,24

314 088,96

1 999 075,00

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów – Repki  w km 12+458 – 16+649”.

374 515,28

48 180,28

13%

29 065,00

8%

297 270,00

Wojewoda Mazowiecki

79%

2

„Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem drogi kategorii powiatowej 3918W”.

40 209,68

17 709,68

44%

22 500,00

56%

-

RAZEM

414 724,96

65 889,96

51 565,00

297 270,00

2014

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki.

65 105,75

42 105,75

65%

23 000,00

35%

-

RAZEM

65 105,75

42 105,75

23 000,00

-

RAZEM 2011-2014

 7 727 617,93

2 221 980,97

942 453,96

4 563 183,00

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sterdyń w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej nr: 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń, na odcinku o długości 0,266 km.

199 832,82

100 766,26

50%

41 066,56

21%

58 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

29%

2

Przebudowa przepustu o odbudowa jezdni, na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w Lebiedziach, gm. Sterdyń.

22 140,00

22 140,00

100%

-

-

RAZEM

221 972,82

122 906,26

41 066,56

58 000,00

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

182 402,60

23 924,84

13%

21 779,00

12%

136 698,76

Wojewoda Mazowiecki

75%

2

Przebudowa chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Sterdyni  - droga kategorii powiatowej nr 3907W.

94 353,30

45 845,22

49%

48 508,08

51%

-

RAZEM

276 755,90

69 770,06

70 287,08

136 698,76

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,400 km”.

114 018,72

27 009,36

24%

27 009,36

24%

60 000,00

FOGR

52%

2

„Wykonanie remontu przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3907W w Kiełpińcu”.

51 148,32

51 148,32

100%

-

-

3

Wykonanie przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Grądy.

10 753,00

10 753,00

100%

-

-

RAZEM

175 920,04

88 910,68

27 009,36

60 000,00

2014

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833 realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego Pm.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

1 572 505,76

393 126,88

25%

393 126,88

25%

786 252,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej

nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń.

25 000,00

25 000,00

100%

-

-

RAZEM

1 597 505,76

418 126,88

393 126,88

786 252,00

RAZEM 2011-2014

2 272 154,52

699 713,88

531 489,88

1 040 950,76

 

 

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sabnie w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy, gm. Sabnie.

385 000,00

192 500,00

50%

-

192 500,00

Ministerstwo Infrastruktury

50%

2

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, gm. Sabnie, na odcinku o długości 0,300 km.

45 089,34

24 025,98

53%

21 063,36

47%

-

3

Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3918W w Sabniach i Grodzisku, uszkodzonego przez wody opadowe.

3 075,00

3 075,00

100%

-

-

RAZEM

433 164,34

219 600,98

21 063,36

192 500,00

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W, na odcinku o długości 300 m we wsi Suchodół Włościański.

69 216,76

34 608,68

50%

34 608,08

50%

-

2

Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej  nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, na odcinku o długości 527 m.

72 639,38

72 639,38

100%

Materiały na budowę chodnika.

-

RAZEM

141 856,14

107 248,06

34 608,08

-

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

910 132,25

355  066,21

39%

100 000,00

11%

455 066,04

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM

910 132,25

355 066,21

100 000,00

455 066,04

RAZEM

1 485 152,73

681 915,25

155 671,44

647 566,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sokołów Podlaski w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w Kostkach, gm. Sokołów Podlaski, uszkodzonych przez wody opadowe.

39 360,00

39 360,00

100%

-

-

RAZEM

39 360,00

39 360,00

-

-

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej ok. 0,445 km wraz z odwodnieniem.

626 627,83

325 274,67

52%

301 353,16

48%

-

RAZEM

626 627,83

325 274,67

301 353,16

-

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W na odcinku: granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże od km 0+000,00 do km 6+323,36”.

4 550 417,96

1 137 605,47

25%

1 137 604,49

25%

2 275 208,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM

4 550 417,96

1 137 605,47

1 137 604,49

2 275 208,00

2014

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W

w miejscowości Przywózki.

111 831,35

71 831,35

64%

40 000,00

36%

-

RAZEM

111 831,35

71 831,35

40 000,00

-

RAZEM 2011-2014

5 328 237,14

1 574 071,49

1 478 957,65

2 275 208,00

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Bielany w latach 2011-2014.

 

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany – Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km.

515 617,62

365 617,62

71%

100 000,00

50 000 – dotacja rzeczowa na wykonanie poboczy

19%

50 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

10%

RAZEM

515 617,62

365 617,62

100 000,00

50 000,00

2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy w ciągu drogi powiatowej nr 3939W”.

885 134,68

271 834,68

31%

150 000,00

17%

463 300,00

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

52%

RAZEM

885 134,68

271 834,68

150 000,00

463 300,00

RAZEM

1 400 752,30

637 452,30

250 000,00

513 300,00

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Kosów Lacki w latach 2011-2014.

 

2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinku o długości 549,5m.

55 000,00

35 000,00

64%

20 000,00

Udział mieszkańców w odbudowie poboczy.

36%

-

RAZEM

55 000,00

35 000,00

20 000,00

-

2012

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki – Rytele Święckie – granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.

2 635 412,22

205 906,22

8%

205 000,00

8%

2 224 506,00

Wojewoda Mazowiecki

84%

2

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

362 082,78

60 725,54

17%

30 000,00

8%

271 357,24

Wojewoda Mazowiecki

75%

3

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3903W w Rytelach Święckich – strona południowa – Etap II.

26 160,32

14 160,32

54%

12 000,00

46%

-

4

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Tosiach, na odcinku 345m.

86 537,30

51 537,30

60%

35 000,00

40%

35 000,00 – wykonanie nawierzchni na odcinku 171 m przez przedsiębiorców.

RAZEM

3 110 192,62

332 329,38

282 000,00

2 495 863,24

2014

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu.

186 278,58

93 139,29

50%

93 139,29

50%

-

2

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Dybów.

62 099,10

31 049,55

50%

31 049,55

50%

-

3

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Buczyn Szlachecki.

72 406,21

36 203,11

50%

36 203,10

50%

-

4

Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim.

105 584,31

52 792,16

50%

52 792,15

50%

-

RAZEM

426 368,20

213 184,11

213 184,09

-

RAZEM 2011-2014

3 591 560,82

580 513,49

515 184,09

2 495 863,24

 

 

Wykaz inwestycji  na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Ceranów w latach 2011-2014.

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W.

642 585,69

246 885,69

38%

64 000,00

10%

331 700,00 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

52%

RAZEM

642 585,69

246 885,69

64 000,00

331 700,00

2014

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W

w Lubiesza – Etap I.

213 788,93

84 788,93

40%

20 000,00

9%

109 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

51%

RAZEM

213 788,93

84 788,93

20 000,00

109 000,00

RAZEM 2011-2014

856 374,62

331 674,62

84 000,00

440 700,00

         

        

 

 

Lata 2011—2013 były trudnym okresem dla wszystkich samorządowców.

Nasz Powiat w tym okresie zrealizował jednak wiele inwestycji poprawiających
i podnoszących standard życia naszych mieszkańców.

Powiat Sokołowski w latach 2011-2013

 

Inwestycje drogowe: Szczególowy spis -->

 

Inwestycje w jednostkach organizacyjnych powiatu: Szczegółowy Spis -->