Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole

 

 

 

Powiat Sokołowski przystąpił w 2020 roku  do realizacji projektu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski”, dofinansowanego ze środków w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania wynosi 2 297 998,97 złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 397 473,34 złotych.

        Umowę  nr FDS/115/2020 o dofinansowanie  projektu  Powiat Sokołowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 18 września 2020 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Sokołowskiego.

         Dzięki realizowaniu ww. projektu zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 4219W w dwóch odcinkach o łącznej długości 7033,40m. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,0 m.  Wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego oraz zbudowane  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 274m. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie 1 skrzyżowanie. Inwestor wykona oznakowanie poziome oraz oznakowanie oraz przejścia dla pieszych.

 

 

files/SF/Promocja projektów/Drogi/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4221W_na_odcinku_Sgole__Skibniew-Podawce_i_przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4221W_na_odcinku_Grzymay__Sgole_gm__Kosw_Lacki_gm.pdf

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów lacki – Chruszczewka Włościańska

 

                   

 

 

Powiat Sokołowski przystąpił w 2020 roku  do realizacji projektu pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku  Kosów lacki –  Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki”, dofinansowanego ze środków w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania wynosi 2 622 898,41 złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 778 036,79  złotych.

        Umowę  nr FDS/115/2020 o dofinansowanie  projektu  Powiat Sokołowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 18 września 2020 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Sokołowskiego.

         Dzięki zrealizowaniu ww. projektu zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 4219W o długości 7033,40m. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,0 m.  Wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego oraz zbudowane  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 274m. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie 1 skrzyżowanie. Inwestor wykona oznakowanie poziome oraz oznakowanie oraz przejścia dla pieszych.

 

files/SF/Promocja projektów/Drogi/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4219W_na_odcinku_Kosw_lacki_.pdf

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki

 

 

 

Powiat Sokołowski przystąpił w 2020 roku  do realizacji projektu pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki, dofinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania wynosi 11 598 444,10 złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 843 321,86  złotych.

        Umowę  nr FDS/108/2020 o dofinansowanie  projektu  Powiat Sokołowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 04 września 2020 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Sokołowskiego.

         Dzięki zrealizowaniu ww. projektu została wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 3929W, łącznie na dwóch odcinkach o całkowitej długości 8 577,49 m. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,0 m.  Wykonane zostały pobocza z kruszywa łamanego oraz zbudowane  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 2 041,49m. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostało 6 skrzyżowań. Inwestor wykonał oznakowanie poziome oraz oznakowanie oraz przejścia dla pieszych. Projekt został zakończony w 2021 roku.

 

files/SF/Promocja projektów/Drogi/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_3929W_na_odcinku_Sokow.pdf