IV Targi Edukacji i Kariery

Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery „Szarada”

odbyły się 30 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Wybór kierunku studiów... Od tej decyzji zależy, czy kolejny etap nauki będzie szansą na rozwój własnych talentów, czy zmarnowanym czasem. Często zdarza się, że przy wyborze kierunku dalszego kształcenia decydująca jest aktualna moda lub brak pomysłu na swoją przyszłość, a nie własne zainteresowania, uzdolnienia i oczekiwania dotyczące profilu kształcenia. Tymczasem jego konsekwencje mają olbrzymi wpływ na przyszłą ścieżkę zawodową. Ważne są też ambicje, motywacja i wiara w sukces, która jest przecież pierwszym warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu. Dlatego do udziału w Targach zaproszono różne uczelnie wyższe i Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim.

Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godzinie 10-tej, a dokonała go Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Pani Małgorzata Baranowska. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, zakładów pracy, Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim.

W imieniu Starosty Sokołowskiego Pana Leszka Iwaniuka, który objął patronat honorowy nad imprezą, głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego Pan Tadeusz Mróz.

Po krótkiej części oficjalnej w pomieszczeniu świetlicy szkolnej kolejno przedstawiały swoje prezentacje poszczególne uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

W wydzielonym pomieszczeniu porad zawodowych udzielali uczniom psycholog i szkolni doradcy zawodowi z Zespołu Szkół Nr 1. W salach gimnastycznych usytuowane były stoiska uczelni i Powiatowego Urzędu Pracy.

Z oferty Targów „Szarada” skorzystali uczniowie klas maturalnych  i przedmaturalnych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim,  Liceum Salezjańskiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zespołu Szkół Nr 1im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.