Stypendziści Prezesa Rady Ministrów 2012

23 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański wręczył Dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013. Ze szkół prowadzonych przez Powiat Sokołowski stypendia otrzymali następujący uczniowie:


  1. Ewa Witkowska - uczennica klasy III I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ,

  2. Karolina Olszewska - uczennica klasy III I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego,

  3. Damian Wąsowski - uczeń klasy IV Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego.


Warunki przyznania stypendium:

  1. Kandydata - tylko jednego- do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości ( w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

  2. Uczeń utrzymał promocję do następnej klasy z wyróznieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujac w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Tryb wyłaniania kandydatów do stypedium:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.

  2. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły ( w przypadku jej braku - radzie pedagogicznej).

  3. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata.

  4. Dyrektor szkoły zatwierdzony wniosek z usadnieniem przesyła do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

sporządziła: Hanna Boruc