Konferencja promująca projekt

Dnia 16 listopada 2012r w Łucku w godzinach 12.00-16.00 w Hotelu Ukraina odbyła się konferencja inauguracyjna projektu IPBU.02.01.00-14-177/10 „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu 2 „Poprawa jakości życia”, Działania 2.1 „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym”.


W trakcie konferencji przedstawiciele Partnerów projektu tj. organizatora konferencji – Główny Zarząd Ministerstwa Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Zabezpieczenia Ludności przed Skutkami Katastrofy w Czarnobylu obwodu Wołyńskiego, Partnera Polskiego – Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i Lidera Projektu –Powiatu Sokołowskiego zaprezentowali planowane do osiągnięcia cele i rezultaty.

Przedstawiono również w skrócie główne działania planowane do realizacji.

 

W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego – oddziału we Lwowie oraz Menadżer Projektu i pracownicy merytoryczny Partnera Ukraińskiego.