Otwarcie drogi Bielany - Kudelczyn

13 listopada 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drogi na odcinku Bielany Żyłaki - Kudelczyn.

W otwarciu wzięli udział:
Pan Dariusz Napiórkowski - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach,
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Antoni Czarnocki
Zarząd Powiatu Sokołowskiego na czele z Panem Starostą Leszkiem Iwaniukiem  oraz Panią Wicestarostą Martą Sosnowską,
Wójt Gminy Bielany Pan Zbigniew Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Chojecki
Mieszkańcy Bielan i Kudelczyna.
Poświęcenia drogi dokonał ks. Andrzej Ułasiuk proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rozbitym Kamieniu.Wykonanie modernizacji – remontu drogi kategorii powiatowej nr 3928W, na odcinku Bielany Żyłaki – Kudelczyn, o długości łącznej 2,702km:

- odcinek I o długości 1,222 km, tj. od drogi krajowej nr 63 w Bielanach Żyłakach do torów linii kolejowej Siedlce – Sokołów Podlaski

- odcinek II o długości 1,580 km, tj. od torów linii kolejowej Siedlce – Sokołów

Podlaski do Kudelczyna, za kwotę 515 671,62zł ( brutto ).

Dofinansowanie:

- 100 000,00 zł - Gmina Bielany

- 50 000zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Środki własne: 365 617,62 zł