Przejęcie stanowiska Dyrektora SP ZOZ

12 listopada 2012 roku nastąpiło oficjalne przejęcie obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim przez panią Ewę Wojciechowską.
 

W dniu wczorajszym na spotkaniu z ordynatorami i kierownikami oddziałów obecna była Pani Marta Sosnowska Wicestarosta Sokołowski oraz Pan Tadeusz Mróz Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego. Pełniąca obowiązki dyrektora od 21 czerwca 2012 roku, Bożena Niemińska Gromada powitała uczestników spotkania oraz podziękowała pracownikom szpitala za wspólną pracę. Po wystąpieniu dyrektor przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokołowskiego złożyli podziękowanie Pani Bożenie za trud, który włożyła w pełnienie obowiązków dyrektora.

W drugiej części spotkania pani Marta Sosnowska przedstawiła pracownikom szpitala sylwetkę Ewy Wojciechowskiej oraz w imieniu Zarządu Powiatu, a także członków Rady Społecznej serdecznie powitała ją w nowym zespole. Życzyła jej dużo energii i wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu, a także samych przyjaznych i godnych zaufania ludzi wokół siebie.