Ekoliceum etap II

W dniu 22 października 2012 roku Zarząd Powiatu Sokołowskiego podpisał umowę z WFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ekoliceum - Szkołą z myślą o przyszłości - etap II - utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej". Całkowity koszt zadania wynosi 154 219,21 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji wynosi 53 311,02 zł, tj. 40% kosztu kwalifikowanego.


Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej Powiatu Sokołowskiego. Głównymi uczestnikami zajęć edukacyjnych i badawczych jest młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim oraz młodzież Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim i młodzież Gimnazjum w Sabniach.

Celem projektu jest kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia. Realizacja celu głównego przyczyni się również do kształtowania postaw proekologicznych.