Inwestycje Drogowe w Powiecie Sokołowskim w II połowie 2012 roku

Inwestycje Drogowe w Powiecie Sokołowskim w II połowie 2012 roku:

 


Inwestycje finansowane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

 

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Krzemień Wieś – Wieska, o długości 3km - o wartości 954 610,64zł.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie – granica powiatu sokołowskiego, o długości 6,306km - o wartości 2 635 412,22zł

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec
od km 5+475 do km 8+850,  o dł. 3,375km- o wartości 544 485,38 zł.

 

Inwestycja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa

i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

„Modernizacja – remont drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Bielany Żyłaki –Kudelczyn, o długości 2,702km – odcinek I o długości 1,122km, tj. od drogi krajowej nr 63 w Bialanach Żyłakach do torów linii kolejowej Siedlce – Sokołów Podlaski – odcinek II o długości 1,580km, tj. od torów linii kolejowej Siedlce - Sokołów Podlaski do Kudelczyna (obrębie ewidencyjnym Bielany Wąsy i Kudelczyn”

 

Inwestycja z dofinansowaniem ze środków przyznanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Dróg i Autostrad

 

„Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej

nr 3904W”

 

Inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym Gmin

 

Przebudowa chodnika i zjazdów na ulicy Spółdzielczej w Sterdyni, na odcinku o długości 285m.

Przebudowa chodnika i zjazdów - strona południowa, na drodze kategorii powiatowej nr 3903W w Rytelach Święckich, na długości ok. 200m.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Tosiach, na odcinku o długości ok. 516m.

Przebudowy chodnika na drodze kategorii powiatowej nr 3919W, na odcinku o długości do 550m w miejscowości Tchórznica Włościańska wraz z uregulowaniem odwodnienia pasa drogowego.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, na odcinku o łącznej długości ok. 0,445 km wraz z odwodnieniem.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W, odcinek Karolew – Węże, gmina Sokołów Podlaski – rejon bazy TOPAZ.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3923W w Mołożewie, na długości ok. 473m.