Podsumowanie projektu „Archimedes realizowanego w I LO

 

W czwartek 18 października br. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Archimedes”, realizowany w 48 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, w tym w sokołowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie.

W konferencji, oprócz przedstawicieli samorządów wojewódzkich i lokalnych, kuratoriów oświaty, środowisk akademickich i naukowych, uczestniczyła kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Joanna Urbankowska wraz z dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego Marcinem Celiński oraz grupą pracowników szkoły.

Projekt „Archimedes”, współfinansowany ze środków UE (EFS), miał na celu podniesienie kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, biologii i chemii. Ogólny koszt zadania to ponad 19 mln zł.

 

W I LO w ciągu czterech lat zrealizowano 225 godzin zajęć dodatkowych oraz 720 godzin zajęć kół naukowych dla 225 uczniów szkoły. Młodzież uczestniczyła w dziewięciu obozach naukowych, wyjazdach edukacyjnych do CERN w Szwajcarii i innych ośrodków badań jądrowych, a także w zajęciach warsztatowych na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

„Archimedes” był największym spośród wielu realizowanych w ostatnich latach w I LO projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Dzięki jego realizacji liceum znacząco wzbogaciło swoją bazę dydaktyczną.

 

Uczestnicy projektu zgodnie wystawiają bardzo wysokie oceny wszystkim przedsięwzięciom, w których brali udział. Zadowolenia z realizowanego projektu nie kryje także dyrekcja i nauczyciele szkoły. Tym bardziej, że podczas konferencji podsumowującej organizatorzy i władze uczelni wyższych wielokrotnie podkreślali, iż sokołowscy licealiści wykazywali się najwyższymi umiejętnościami wygrywając konkursy przedmiotowe projektu, zdobywając nagrody za najbardziej twórcze rozwiązywanie zadań, realizując rozmaite trudne ćwiczenia podczas obozów naukowych.

Sokołowska szkoła była jedną z dwóch poproszonych o podsumowanie projektu i zaprezentowanie swoich osiągnięć. Liceum zebrało wiele gratulacji oraz zaproszenia do kolejnych projektów realizowanych przez Politechnikę Warszawską i WAT.