Dożynki Powiatowe 2012

Dożynki, to czas podziękowań składanych wszystkim rolnikom za ich codzienny trud i pracę na roli. Ten szczególny dzień, dzień radości po zakończonych żniwach, mieszkańcy powiatu sokołowskiego obchodzili w niedzielę 19 sierpnia. W tym roku centralne uroczystości odbyły się w Jabłonnie Lackiej i połączone zostały z obchodami VIII Biesiady Podlaskiej.


Dożynki, to powszechnie znane ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Dlatego w Jabłonnie Lackiej atrakcji nie zabrakło. Rozstrzygnięto m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zasłużonym dla polskiego rolnictwa wręczono odznaczenia, a dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano zabawy i koncerty kapel ludowych. Gwiazdą wieczoru był zespół Masters.


Dożynki rozpoczęły się Mszą Św. w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jabłonnie Lackiej, którą celebrował ks. proboszcz Jerzy Cudny. W homilii ks. prof. Tadeusz Syczewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie nawiązał do tego, jak ważne dla każdego młodego rolnika powinno być kultywowanie tradycji rodzinnej. – Mamy dzielić się chlebem powszednim z innymi potrzebującymi ludźmi: biednymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, tymi, którzy cierpią głód (…) – mówił ks. Syczewski. – Polski rolnik doskonale wie, że bez Bożego błogosławieństwa, bez jego pomocy na nic zda się wszelka praca i użyźnianie gleby. Na nic maszyny i nawozy. Rolnik powinien rozumieć zależność od Pana Boga a trud swoich zmagań powinien powierzać właśnie Jemu (…). Bóg błogosławi, ziemia plon wydała.

Po Eucharystii korowód dożynkowy w asyście orkiestry przemaszerował na stadion przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.


Ceremoniom dożynkowym zawsze przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. W tym roku rola ta przypadła pani  Beacie Przychodzeń-Krasnodębskiej, która wraz z rodziną posiada 86-hektrowe gospodarstwo w miejscowości Łuzki-Kolonia (od pokoleń gospodarstwo pani Beaty specjalizuje się w produkcji zwierzęcej o profilu mlecznym. Obsadę gospodarstwa stanowi 60 krów mlecznych i 50 sztuk młodej jałowizny) oraz panu Zbigniewowi Strus, właścicielowi 150 hektarów ziemi w Ludwinowie (również gospodarstwo o profilu mlecznym. Gospodarz posiada 115 sztuk bydła, w tym 50 krów mlecznych, zaś reszta to jałówki oraz bydło opasowe).Po wniesieniu przez delegacje poszczególnych gmin wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów, Starosta i Starościna wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzom dożynek. A tymi w tym roku byli: starosta sokołowski Leszek Iwaniuk i wójt gminy Jabłonna Wiesław Michalczuk.

Mimo że w tym roku nie wszyscy rolnicy zebrali jeszcze swe plony, dziękowano im za trud włożony w pracę, dzięki której na nasz stół codziennie trafia chleb. – Chleb, produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi, jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Chcę w imieniu całej powiatowej społeczności powiedzieć wszystkim rolnikom – dziękujemy! – podkreślał Leszek Iwaniu k. – W powiecie sokołowskim staramy się pracować dla dobra całej społeczności, o czym świadczą tegoroczne dożynki – dodał Wiesław Michalczuk. – My , mieszkańcy wsi wiemy ile pracy i trudu wymaga pielęgnowanie ziemi i uzyskanie z niej obfitych plonów. Rolnicy niejednokrotnie muszą się zmierzyć z przeciwnościami natury, ale mimo wielu trudności należy zauważyć, że codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.


Rolnikom za tegoroczne plony dziękował także poseł Marek Sawicki, który tradycyjnie gościł na ziemiach powiatu sokołowskiego, bo jak mówi, to jego rodzinne strony. – To dożynki mojego rodzinnego powiatu. Tu się urodziłem i tu mieszkam i stąd mam zawsze największą liczbę głosów, za co publicznie dziękowałem – przypomniał poseł. – Moja praca jako ministra rolnictwa dobiegła końca ale zapewniam, że będę odpłacał swoim wyborcom solidną pracą w parlamencie. Kilka pomysłów, które były realizowane w ministerstwie, dotyczące czy to łączenia agencji czy łączenia inspekcji, z pewnością w ramach prac parlamentarnych będę się starał prowadzić.
 

W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania  - do słów prowadzących imprezę, Bartka Skibniewskiego i Grzegorza Gawrysiaka, odniosła się Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Każdy rolnik wie o tym doskonale, że dzięki jego pracy, na nasze stoły trafia chleb. Musimy szanować i bezwzględnie wspierać pracę polskich rolników i przy każdej okazji dziękować im za nią.

W tym roku pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przypadło gminie Jabłonna Lacka. Drugą nagrodę odebrała delegacja z gminy Bielany, natomiast trzecią mieszkańcy gminy Sterdyń.

Wójtowie gmin powiatu sokołowskiego wystąpili do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie swoim mieszkańcom odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Uhonorowani zostali:  Michał Gęsina, Karol Wrzosek, Sławomir Hardejewicz, Leszek Kalicki, Henryk Lipka, Zenon Marcjaniuk, Józef Mastalerczuk, Andrzej Nowotniak, Krzysztof Ołtarzewski, Mieczysław Podleś, Lech Rytel, Adam Pogorzelski, Waldemar Pogorzelski, Witold Prokopczuk, Jarosław Misiak, Roman Wołynek, Bogdan Wrzosek, Marek Smuniewski i Janusz Michałowski.


W niedzielnych uroczystościach w Jabłonnie Lackiej udział wzięli przedsta wiciele kościoła, władz parlamentarnych i samorządowych, delegacje firm i instytucji, zaproszeni goście, mieszkańcy powiatu sokołowskiego, a także liczni sponsorzy, bez których wsparcia Dożynki i VIII Biesiada Podlaska nie  mogłyby się odbyć.

Patronat honorowy nad imprezą objął Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.