Półmetek kadencji 2010 -2014

17 stycznia 2013 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca pracę Zarządu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011  i 2012.

"Jesteśmy na półmetku kadencji Powiatu Sokołowskiego. Przez ostatnie dwa lata wybrane władze starały się jak najlepiej organizować życie naszej lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że jest to czas ,,dobrej jakości” w zakresie zarządzania powiatem. Mimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy to czas ambitnych celów, nowych pomysłów na wykorzystywanie funduszy oraz intensywnej promocji powiatu. Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych dała nam nie tylko największą w historii powiatu ilość realizowanych inwestycji i projektów, ale także wiarę, że dynamiczny rozwój naszego powiatu jest możliwy i to właśnie teraz, kiedy tak dużo mówi się o kryzysie" - tymi słowami konferencję otworzył Pan Leszek Iwaniuk - Starosta Powiatu Sokołowskiego

 

Po wstępie i powitaniu zaproszonych gości, głos zabrała Pani Marta Sosnowska, która przedstawiła inwestycje przeprowadzone w ramach pozyskanych funduszy, inwestycje przeprowadzone w szkołach oraz sytuację SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Po wystąpieniu Pani Wicestarosty, Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego Pan Tadeusz Mróz przedstawił wykonane inwestycje drogowe.

 

Na inwestycje przedstawione podczas konferencji Zarządowi Powiatu Sokołowskiego udało się pozyskać ponad 29 mln zł środków zewnętrznych.

Po podsumowaniu konferencji przez Pana Starostę głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski , Poseł na Sejm RP Pan Marek Sawicki, Wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk - Bohowicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Pan Andrzej Minarczuk.

 

Po zakończeniu uroczystości w Starostwie Powiatowym Gospodarze wraz z Gośćmi udali się do Repek na otwarcie drogi na odcinku Repki -Wyrozęby - Sawice - granica powiatu oraz drogi w Gminie Kosów Lacki na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie. Na koniec otwarty został nowy most w Gminie Ceranów na rzece Buczynka w miejscowości Wólka Rytelska.

Mimo mroźnej pogody w konferencji jak i na otwarciu dróg wzięło udział wielu gości m.in. Poseł Marek Sawicki, Poseł Jacek Kozaczyński, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Dyrektorzy Agencji i Instytucji Rządowych, Pan Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, Wójtowie z terenu powiatu sokołowskiego oraz Pan Wójt Gminy Korczew który współpracuje z powiatem, Radni Powiatowi oraz Kierownicy instytucji powiatowych i Dyrektorzy jednostek podległych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zakończenia tak wielu inwestycji.