Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego

STANOWISKO

RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

zajęte na XXII Sesji w dniu 15 lutego 2013r.

 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

W związku z przyjęciem podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 6 lutego 2013r.. wniosku dotyczącego wznowienia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Powiatu Sokołowskiego wyraża zdecydowane poparcie dla złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych.

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych urzeczywistnia konstytucyjną zasadę regulowania ustroju sądów w drodze ustawy. Swoje poparcie, w realizację procedury złożenia obywatelskiego projektu ustawy zaangażowały się Stowarzyszenie AMICI CURIAE oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Projekt ten koresponduje również z wnioskiem grupy posłów w sprawie zbadania zgodności art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma wątpliwości, iż obywatelski projekt w obowiązującym stanie prawnym jest konieczny i niezbędny dla realizacji zasady państwa prawa. Stanowi gwarancję wolności obywatelskich oraz niezależności i niezawisłości sądownictwa, które są fundamentalnymi składowymi demokracji. Obywatelski projekt ustawy stwarza ponadto możliwość odwrócenia niekorzystnych dla społeczności lokalnych skutków aktów prawnych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących zmian w organizacji sądownictwa i zniesienia mniejszych sądów.

Dlatego też Rada Powiatu Sokołowskiego gorąco popiera obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych licząc na szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie.

 

Treść pisma dostępna tutaj ->