Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych

 

Zapytanie radnego Wojciecha Jańczuka z dn. 13.01.2020 - Treść zapytania

Odpowiedź na zapytanie radnego Wojciecha Jańczuka - Treść odpowiedzi

 

Zapytanie radnego Wojciecha Jańczuka z dn. 30.01.2020 - Treść zapytania

Odpowiedź na zapytanie radnego Wojciecha Jańczuka - Treść odpowiedzi