Informacja dla beneficjentów ostatecznych w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim"

Drodzy Uczestnicy,

w związku z zakończeniem w dniu 03.06.2020 r. okresu trwałości projektu pt.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim" mamy przyjemność poinformować, że decyzją Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 maja sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie Państwu przekazany na własność w formie darowizny.

 

Warunki otrzymania sprzętu komputerowego na własność w formie darowizny:

1.    Zadzwonić w terminie od 3 czerwca 2020 r. pod numer 25 781 74 45 w celu umówienia się na termin podpisania umowy darowizny.

2.    W umówionym terminie przyjechać do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, pokój nr 301, II piętro wraz z dowodem osobistym.

3.    Podpisać umowę darowizny.                                 

  

Dodatkowe informacje:

a)    przed podpisaniem umowy darowizny należy zapoznać się z jej treścią, która dostępna jest w załączniku.

b)    umowę darowizny może podpisać jedynie Beneficjent końcowy projektu;

c)    od dnia 01.07.2020 r. każda osoba we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do Sieci Internet;

d)   osoby niezainteresowane podpisaniem umowy darowizny, zobowiązane są do zwrotu sprzętu komputerowego w okresie od 04.czerwca.2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

e)   w przypadku braku zwrotu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Powiat Sokołowski będzie dochodził swoich praw na drodze cywilno-prawnej.

 

Załącznik Umowa Darowizny ---------->