"Widzimy nie tylko oczami" - ważny projekt realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN

 

 

Aż 2 796 700 osób miało w 2016 r. uszkodzenia i choroby narządu wzroku (wg danych GUS).
42 000 osób deklaruje, że w ogóle nie widzi.
Co 4 niepełnosprawność spowodowana jest znaczną dysfunkcją wzroku po schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i neurologicznych. Równocześnie, co trzeci Polak nigdy nie był u okulisty (badania TNS Polska).
Mimo rozwoju medycyny ciągle jest bardzo dużo schorzeń, które powodują znaczną utratę wzroku i prowadzą do powstawania niepełnosprawności. Prognozy na najbliższą przyszłość nie przewidują poprawy w tym zakresie. Biorąc pod uwagę strukturę wiekową ludzi z dysfunkcją wzroku, można ją przyrównać do odwróconej piramidy – najliczniejszą grupę stanowią osoby starsze.
Zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością wzroku to osoby, które utraciły wzrok lub tracą go w ciągu dorosłego życia. Determinuje to konieczność zastosowania wobec nich innego niż wobec osób niewidomych od urodzenia podejścia rehabilitacyjnego, uwzględniającego ich potrzeby i możliwości usprawnienia.
Niepełnosprawność wzroku to bardzo poważny problem społeczny. Jej skutki odczuwa nie tylko osoba tracąca wzrok, ale też jej otoczenie. 
Utrata samodzielności ekonomicznej, będąca bardzo często skutkiem braku możliwości kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia, powoduje zwiększenie kosztów na ubezpieczenia społeczne i na pomocspołeczną. Rosną też wydatki na opiekę zdrowotną. Już te argumenty powinny przekonywać decydentów do konieczności objęcia osób z niepełnosprawnością wzroku profesjonalnym, skoordynowanym wsparciem, niwelującym skutki utraty widzenia, którymi są bardzo duże koszty pośrednie niepełnosprawności.

 

Zgłoś się do nowego projektu „Widzimy nie tylko oczami”

 

Tracisz wzrok i masz już problemy z odczytywaniem druku, godzin na zegarku czy numerów nadjeżdżających autobusów? Nie zauważasz przeszkód albo unikasz wychodzenia o zmroku? Wstydzisz się tego i nie masz z kim o tym porozmawiać? Mieszkasz w powiecie sokołowskim? Zgłoś się do projektu „Widzimy nie tylko oczami” realizowanego przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych dla mieszkańców Wschodniego Mazowsza.

 

Co możesz zyskać? Nauczysz się:

- wykonywać codzienne czynności metodami bezwzrokowymi,

- poruszać się po ulicy bezpiecznie i samodzielnie,

- korzystać z nowoczesnych technologii komputerowych, dzięki którym będziesz mógł czytać, pisać i zdobywać informacje.

 

Zespół doświadczonych specjalistów i rehabilitantów pomoże Ci zachować albo odzyskać niezależność.

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tym projekcie, zadzwoń na infolinię: 22 887 60 86 czynną od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

 

Uwaga!

Nie musisz posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zachęć do udziału w projekcie także swoich bliskich.

 

Działania w ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” prowadzone na terenie powiatu sokołowskiego objęte są Patronatem Honorowym Starosty Sokołowskiego.

 

„Widzimy nie tylko oczami”– stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 
 
Ulotka do pobrania tutaj