Podpisanie umowy o dofinansowanie na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Sokołowie Podlaskim ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21 lipca br. starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Sokołowie Podlaskim” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.

Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, zainstalowana zostanie stacja meteorologiczna, której zadaniem będzie pomoc rolnikom między innymi w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów. Ponadto będzie wykorzystywania do monitorowania pogody i do ostrzegania przez zagrożeniami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców z terenu powiatu. Stacja stanowić będzie również cenne narzędzie edukacyjne, z którego będą mogli korzystać uczniowie szkół z terenu powiatu sokołowskiego.

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zmiany klimatyczne. W skutek małych opadów lub całkowitego ich braku na obszarze całego kraju występuje znaczne obniżenie wód gruntowych, a miejscami jej zanik, co skutkuje wysychaniem wody w istniejących zbiornikach. Utrzymujący się trend sprawia, że niezbędne jest precyzyjne szacowanie skali zjawiska suszy.

Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG). Na chwilę obecną na terenie Mazowsza stacje meteorologiczne są w znacznym stopniu rozproszone, co sprawia że dane z poszczególnych jego obszarów są mniej precyzyjne. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego i montażu dodatkowych stacji będzie można pozyskać dane z nowych lokalizacji i precyzyjnie oszacować skalę zjawiska na terenie całego województwa mazowieckiego.

Szacowana wartość zadania wynosi 60 000 zł, z czego 80%, tj. 48 000 zł stanowi przyznane dofinansowanie, a pozostałe środki potrzebne na realizację inwestycji zostały zabezpieczone przez Powiat Sokołowski.