Apel Starosty Sokołowskiego do rolników z terenu powiatu o rozwagę podczas wykonywania prac polowych w okresie żniw.

Szanowni Państwo, apeluję do państwa o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higieny pracy podczas tegorocznych żniw na terenie powiatu sokołowskiego. Bardzo często ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi, rutynowego działania podczas wykonywania prac są wypadki skutkujące trwałym kalectwem, a nawet śmiercią.

Pamiętajmy, że odpowiedzialność prawna i moralna za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie pomagają przy pracach prowadzonych w gospodarstwie rolnym spoczywa na dorosłych - opiekunach. Zadbajmy zatem, aby: nie angażować osób małoletnich do prac niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia, nie powierzać im zadań ponad siły i możliwości, małym dzieciom zapewnić należytą opiekę i bezpieczne miejsce do zabawy, nie pozwalać małoletnim obsługiwać ciągników, kombajnów ani innych maszyn rolniczych. Dodatkowo, każdorazowo ruszając ciągnikiem lub innym sprzętem rolniczym upewniajmy się dokładnie, czy w pobliżu nie ma dzieci lub innych osób, które mogłyby ulec wypadkowi w skutek najechania, używajmy sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Bezwzględnie zabezpieczajmy również środki ochrony roślin, detergenty, materiały niebezpieczne i źródła ognia przed dostępem dzieci.

Pragnę również zwrócić Państwa szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przypominam o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów. Przed przystąpieniem do prac zadbajmy o należyty stan techniczny pojazdów i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego oświetlenia oraz odpowiedniego oznakowania przewożonych po drogach ładunków. Transport osób i maszyn rolniczych powinien być zorganizowany w sposób bezpieczny, pojazdami do tego przeznaczonymi. Podczas przemieszczania się po drogach zachowajmy szczególną ostrożność.

Kolejne ważne zagadnienie, na które należy zwrócić szczególną uwagę stanowią przepisy związane z ochroną przeciwpożarową. Dotyczy to przede wszystkim wyposażenia ciągników, kombajnów i pozostałych maszyn rolniczych używanych podczas prac żniwnych w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy. Nie należy używać również otwartych źródeł ognia na terenie prowadzonych prac, co pomoże zapobiec jego przypadkowemu zaprószeniu.

Zwracam się z prośbą aby należycie zadbać także o własne zdrowie poprzez stosowanie odpowiedniej odzieży oraz obuwia ochronnego w czasie pracy. Podczas upałów przyjmujmy odpowiednie ilości płynów, nośmy nakrycie głowy oraz róbmy przerwy na odpoczynek i regenerację.

Podczas żniw, przy których pracują kombajny oraz kosiarki szczególną uwagę zwróćmy na domowe oraz dzikie zwierzęta, które niejednokrotnie przebywają na obszarze prac. W ostatnim czasie zanotowano wiele przypadków, w których poniosły one śmierć lub ciężkie obrażenia na skutek kontaktu z pracującą maszyną rolniczą.

Szanowni Państwo dzięki przestrzeganiu elementarnych zasad bezpieczeństwa, dbaniu o siebie oraz inne osoby biorące udział w żniwach pozwoli uniknąć wielu sytuacji niebezpiecznych i ochroni przed wypadkiem, którego skutki mogą być tragiczne.

Życzę Państwu dobrej pogody, bezpiecznej pracy oraz obfitości plonów.

 

Z poważaniem

Elżbieta Sadowska

Starosta Sokołowski