Trwają prace na drodze powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki

Zarząd Powiatu informuje, że trwają i przebiegają zgodnie z harmonogramem prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców powiatu inwestycja obejmująca odcinek drogi o łącznej długości 8,5 km, przebiegający przez obszar czterech jednostek samorządowych, tj. miasta Sokołów Podlaski i gmin Sokołów Podlaski, Bielany oraz Repki jest czwartą na Mazowszu pod względem wysokości dofinansowania inwestycją, na którą Powiat pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Jej wartość  zgodnie z podpisaną umową wynosi 16 499 956 zł i została wsparta dotacją w wysokości 11 549 970 zł, tj. 70% wartości zadania. Wkład własny na wykonanie inwestycji w kwocie 4 949 987 zł, tj. 30% zabezpieczył Powiat wspólnie z Miastem Sokołów Podlaski oraz Gminami Bielany i Repki.

Powiat pragnie podziękować wszystkim użytkownikom przebudowywanego odcinka za wyrozumiałość w związku z utrudnieniami spowodowanymi trwającymi pracami. Zakończenie całej inwestycji przewidziano na listopad 2021 r. co oznacza, że już pod koniec przyszłego roku powstanie nowa, bezpieczna i komfortowa droga łącząca powiaty sokołowski oraz siedlecki.

Stan dróg powiatowych jest bardzo ważny dla obecnego Zarządu, dlatego dokłada wszelkich starań, by pozyskiwać środki zewnętrzne i realizować inwestycje drogowe przy współpracy z partnerami oraz samodzielnie w miejscach, w których są one najbardziej potrzebne.