Życzenia Starosty w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Drodzy Rodzice i Uczniowie.

 

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wracacie do nauki, pracy i codziennych obowiązków. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie stacjonarnym trwało, z pewnymi wyjątkami od 12 marca 2020 r. Były to trudne miesiące dla całego środowiska szkolnego, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Bezpośredni, codzienny kontakt nauczyciela z uczniem zastąpiło kształcenie zdalne. 

Po przerwie wakacyjnej zdecydowano o przywróceniu nauczania w tradycyjnej formie, jako tej najbardziej efektywnej i najkorzystniejszej dla ucznia i jego rozwoju. Pragnę Państwa zapewnić, że Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokołowski dokładają wszelkich starań, aby powrót młodzieży do szkół był bezpieczny dla wszystkich osób w nich przebywających. Wszelkie podejmowane przez nich działania są zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz „Wytycznymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” opracowanymi wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. W oparciu o te dokumenty dyrektorzy opracowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkół w czasie pandemii.

Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że z radością powracacie do szkolnych ławek, by znów pracować pod czujnym okiem nauczycieli i spędzać czas z przyjaciółmi. Czuję się w obowiązku zapewnić Was o tym, że robimy wszystko by zadbać o Wasze bezpieczeństwo. Jednocześnie proszę, abyście w tym trudnym i wymagającym dla nas wszystkich czasie, jakim jest stan pandemii koronawirusa, zachowywali się odpowiedzialnie i rozważnie. Odpowiadacie zarówno za siebie jak i za innych, którzy są wokół Was. Dlatego apeluję o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń dyrektorów i nauczycieli. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzę Wam sukcesów w nauce, zdrowia i wytrwałości w realizacji planów.

 

Z poważaniem

Elżbieta Sadowska – Starosta Sokołowski