Nagrody Zarządu Powiatu Sokołowskiego dla Nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

W dniu 20 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyło się wręczenie nagród Zarządu Powiatu Sokołowskiego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokołowski. Nagrody zostały przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w uznaniu dla osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W imieniu starosty Elżbiety Sadowskiej i Zarządu Powiatu nagrody wręczył wicestarosta Ryszard Domański a także podziękował nagrodzonym pedagogom za pracę na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokołowskiego, która przynosi rezultaty w postaci sukcesów uczniów na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach.Do życzeń i podziękowań dołączył się również przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego – Jacek Odziemczyk.

 

W tym roku nagrodzeni zostali:

Pani Małgorzata Baranowska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim;

Pani Beata Biernat - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim;

Pani Teresa Oliwińska - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim;

Pani Beata Bocian- Waszkiewicz - dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim;

Pani Agnieszka Piekut - wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim;

Pani Monika Pasik - wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim;

Pani Beata Rybińska - pedagog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim;

Pan Mariusz Kurowski - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim;

Pan Mieczysław Bogaj - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

Pan Bogusław Kwiatkowski - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim