Powiat Sokołowski wysoko w rankingu „Liderzy inwestycji” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Wartość i ilość prowadzonych inwestycji sprawiła, że Powiat Sokołowski zajął bardzo wysokie 15 miejsce w kraju i 3 miejsce w województwie mazowieckim w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów „Liderzy Inwestycji” w kategorii Powiaty za 2019 rok.

Tak wysokie miejsce w rankingu jest dla Powiatu Sokołowskiego dużym sukcesem, wyróżnieniem za ciężką i solidną pracę, zarówno Zarządu Powiatu Sokołowskiego reprezentowanego przez starostę Elżbietę Sadowską, Rady Powiatu Sokołowskiego, jak również pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.

Dochody własne powiatu sokołowskiego są niewielkie ze względu na rolniczy charakter powiatu, brak przemysłu, zmniejszającą się liczbę ludności. Zarząd Powiatu skupił się więc, na wykorzystywaniu szans, które stwarza możliwość pozyskiwania środków na inwestycje zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Realizowanych było i jest wiele inwestycji i projektów, głównie na drogach publicznych, ale także w placówkach oświatowych, Domu Pomocy Społecznej w Wirowie oraz na gruntach prywatnych polegających na scaleniu gruntów rolnych. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. wyniosły 28,2 mln. zł i stanowiły aż 36,4% wszystkichwydatków budżetu powiatu.

Nie udało by się zrobić tak wiele bez naszych partnerów, tj. samorządów gminnych i miejskich z terenu powiatu sokołowskiego, z którymi Zarząd Powiatu współpracuje przy realizacji wielu inwestycji.

Tak wysokie miejsce w rankingu stanowi dodatkową mobilizację i motywację do kontynuowania ciężkiej pracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu sokołowskiego oraz dobra całej jego społeczności.