Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  

Powiat Sokołowski współrealizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 listopada została podpisana umowa o powierzeniu grantu pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r.- 31 grudnia 2020 r.

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 26 819,39 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi: 22 573,88 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynosi: 4 245,51 PLN