Zapytanie ofertowe na budowę automatycznej stacji meteorologicznej w Sokołowie Podlaskim

Oferty należy przesłać do 23 listopada 2020 r. do godz. 15:00

 

Załączniki:

1. Treść zapytania ofertowego ---------->

2. Dokumentacja projektowa ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->, ---------->,

3. Przedmiar Robót ---------->

4. Wzór Umowy ---------->

5. Klauzula RODO ---------->

6. Formularz ofertowy ---------->

7. Odpowiedzi na pytania ---------->