5 mln zł na budowę pawilonu szpitalnego w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Spośród kilku wniosków złożonych przez Powiat Sokołowski do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II tury naboru Powiat otrzyma wsparcie w kwocie 5 mln. zł z przeznaczeniem na budowę na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego o łącznej powierzchni ok. 800 m2, po 400 m2 na każdej kondygnacji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL).

O tym, że bliska nam osoba będzie wymagała całodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy się zwykle w dramatycznych okolicznościach. Bywa też tak, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w warunkach domowych.

Jedną z form zapewnienia opieki osobom przewlekle chorym oraz osobom, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację powinny zostać objęte okresową całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia, jest skierowanie do  zakładu opiekuńczo – leczniczego.

Decyzją poprzedniego Zarządu Rady Powiatu Sokołowskiego w 2013 r. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, w którym było łącznie 47 miejsc dla pacjentów, przeniesiony został z miejscowości Wyrozęby Podawce w gminie Repki, do siedziby sokołowskiego SP ZOZ, gdzie został zlokalizowany na V piętrze placówki kosztem jednego z odcinków oddziału chirurgicznego. Takiemu rozwiązaniu stanowczo sprzeciwiali się wówczas między innymi obecny wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska, radni opozycji oraz niektórzy wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu sokołowskiego, którzy podkreślali, że działalność ZOL w Wyrozębach jest niezwykle potrzebna i ważna dla mieszkańców powiatu sokołowskiego, a  zła sytuacja SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim nie powinna być przyczyną likwidacji działalności leczniczej zakładu w Wyrozębach.  Senator Waldemar Kraska alarmował, że przeniesienie ZOL-u na teren SP ZOZ kosztem jednego z oddziałów sprawi, iż zostaną ograniczone świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii i nie będzie w przyszłości możliwości rozszerzenia działalności oddziału o inne specjalności zabiegowe. O dużą rozwagę w podejmowaniu decyzji apelował także ówczesny Wojewódzki Konsultant Medyczny do spraw chirurgii podkreślając, że zmniejszenie liczby łóżek chirurgicznych w sokołowskim SP ZOZ, doprowadzi do ograniczenia dostępności do procedur chirurgicznych, a specyfiką działań oddziału pracującego w trybie ostro-dyżurowym jest konieczność pozostawienia wolnych łóżek na wypadek przyjęć  nagłych.

Równie ważnym argumentem był fakt, że w poprzedniej placówce pacjenci mieli między innymi więcej przestrzeni i dostęp do przyszpitalnego ogrodu, co pozytywnie wpływało na ich funkcjonowanie. Niezależnie od argumentów, ZOL w 2013 r. przeniesiono do sokołowskiego SP ZOZ. Zakład z liczbą 45 łóżek do chwili obecnej zlokalizowany jest na V piętrze budynku szpitala, a pacjenci pozbawieni są możliwości wyjścia na zewnątrz.

Bardzo dobrą wiadomością jest zatem fakt, że nowy budynek ZOL, na który środki pozyskał obecny Zarząd Powiatu Sokołowskiego zostanie zlokalizowany obok budynku głównego szpitala. Zakłada się, że oba budynki będą połączone łącznikiem, dzięki czemu możliwy będzie bezproblemowy transport pacjentów z i do ZOL. Budynek zostanie wyposażony w nowy sprzęt medyczny i infrastrukturę techniczną, odpowiednią do leczenia oraz opieki osób z niepełnosprawnościami. Podopieczni będą mieli dostęp do strefy socjalnej, rehabilitacji, a także możliwość skorzystania z terenów zielonych znajdujących się obok budynku. W tym celu wydzielona zostanie przestrzeń do spacerów i wypoczynku w otaczającym parku. W wyniku realizacji powyższego projektu zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów ZOL z 45 do 100.