13 grudnia – obchody 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Ten czarny dla historii Polski dzień przyniósł obywatelom naszej ojczyzny strach oraz represje w postaci uwięzienia, internowania, izolacji od rodzin, a najwyższą ceną, którą zapłaciło wiele osób była śmierć. Już 12 grudnia rozpoczęły się aresztowania między innymi działaczy NSZZ „Solidarność”, a o północy ucichły telefony – na terenie całego kraju wyłączono sieć telefoniczną, wśród obywateli zapanował chaos, a na ulicach całego kraju pojawiło się wojsko oraz liczne oddziały milicyjne. Wśród internowanych było m.in. 5 mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego.

Wprowadzenie stanu wojennego, który trwał do 1983 r. sprawiło, że Polska na kolejne lata straciła szansę na przemiany społeczno – gospodarcze. Jednak nastroje obywateli, duch narodowy oraz działalność między innymi NSZZ "Solidarność" i wszechobecna chęć zmian doprowadziła finalnie do upadku komunistycznego reżimu w Polsce. Pamięć o tym ważnym okresie w historii Polski jest niezwykle istotna ponieważ pozwala w pełni docenić wolność, o którą Polacy niejednokrotnie niezłomnie walczyli przelewając krew.

W niedzielę 13 grudnia pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego 39 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu w 1970 r. uczcili wspólnie poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy wiceminister zdrowia senator Waldemar Kraska, dyrektor biura senatorskiego Joanna Malinowska, dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim Piotr Woźniak oraz reprezentujący społeczność powiatu sokołowskiego starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, a także przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk. Z racji na trwającą pandemię, uroczystość miała charakter skromny i symboliczny. Powiat Sokołowski składa hołd wszystkim, którzy zginęli lub doznali represji walcząc z reżimem komunistycznym.