XXII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 12 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego przeprowadzona ze względu na sytuację epidemiczną w zdalnym trybie obradowania.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Odziemczyka nie zgłoszono wniosków do porządku obrad, a w kolejnym punkcie wicestarosta Ryszard Domański przedstawił Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. W dalszej części sesji radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego oraz miasta Sokołów Podlaski w 2020 r., a także z informacją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sokołowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020. Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim przedstawiła sprawozdanie z działalności urzędu w roku 2020.

W kolejnych punktach porządku obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

- określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.;

- określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021 – 2033;

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na  2021 r.;

- przekazania skargi.

Po przeprowadzeniu głosowań nad powyższymi uchwałami przyszedł czas na wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne. Radni przyjęli również protokół z XXI Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, po czym przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk zamknął obrady sesji.