Ponad 19 km dróg powiatowych w przebudowie

Wraz z wiosną ponownie ruszyły intensywne roboty na inwestycjach drogowych realizowanych przez Powiat Sokołowski oraz Partnerów. Obecnie prace budowlane realizowane są na trzech odcinkach dróg powiatowych, tj.: Kosów Lacki – Chruszczewka  Włościańska – droga powiatowa nr 4219W, Sokołów Podlaski – Włodki (na odcinku Sokołów Podlaski – Paprotnia łączącej powiat sokołowski z powiatem siedleckim) -  i na odcinkach Sągole – Skibniew – Podawce oraz Grzymały – Sągole – droga powiatowa nr 4221W.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki” jest realizowane ze środków pozyskanych z  Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zdania wynosi 3 779 734 zł, z czego dofinansowanie z FDS to 70% kosztów kwalifikowanych w kwocie 2 622 898 zł. Wkład własny po połowie stanowią środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 578 417 zł, oraz środki partnera w realizacji inwestycji Miasta i Gminy Kosów Lacki. Wykonawcą powyższej inwestycji jest firma Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina. Dotychczas wykonano roboty budowlane na kwotę ponad 156 tys. zł, które objęły: roboty przygotowawcze, korytowanie pod poszerzenie, warstwę odcinającą pod poszerzenie, warstwę odcinającą pod zjazdy bitumiczne, zjazdy z betonowej kostki brukowej, zatoki autobusowe, chodniki i krawężniki oraz przepusty pod zjazdami. Obecnie trwają prace, które obejmują ścinanie poboczy, frezowanie nawierzchni, korytowanie pod poszerzenie, podbudowę z kruszywa łamanego na poszerzeniu, wymianę przepustów rurowych pod zjazdami, a odcinek o długości 2,55 km przygotowany jest do położenia nawierzchni bitumicznej. Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 7,033 km.

Zakończenie całości zadania zaplanowano na listopad 2021 r.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki” zostało również objęte dofinansowaniem w kwocie 11 598 444 ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowi 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. 16 569 205 zł.

Inwestycja prowadzona jest na łącznym odcinku 8,581 km i przebiega przez teren pięciu jednostek samorządowych, tj. Powiat Sokołowski, Miasto Sokołów Podlaski – 0,281 km, Gmina Sokołów Podlaski – 1,8 km, Gmina Repki – 0,4 km, Gmina Bielany – 6,1 km. Wszystkie jednostki solidarnie wyraziły deklarację partycypowania w kosztach realizacji inwestycji, jednak pomimo przekazania Gminie Sokołów porozumień w sprawie dofinansowania, Powiat Sokołowski do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi i nie zostały one podpisane.

Wkład własny Powiatu Sokołowskiego stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 485 380 zł.

Wykonawcą zadania jest firma P. W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej. Dotychczas wykonano roboty budowlane na kwotę 4 mln zł,  na odcinku ok. 1,7 km, w tym: prace rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze, dolną warstwę podbudowy, podbudowę z kruszywa naturalnego, górną warstwę podbudowy, podbudowę z mieszanki mineralno – bitumicznej po zagęszczeniu, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca,  kanały z rur stalowych, umocnienie ścian wykopów.

Na chwilę obecną trwają prace na odcinku o dł. 2,1 km, na które składają się: prace rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze, wykonanie dolnej warstwy podbudowy, podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy podbudowy, podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca, wymiana przepustów pod zjazdami i jezdnią, stabilizacja oraz umocnienie ścian wykopów.

Zakończenie zadania zaplanowano na listopad 2021 r.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski” to kolejna z inwestycji realizowanych przez Powiat ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 371 965 zł., z czego 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 2 297 998 zł  pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu zabezpieczony w budżecie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 536,983 zł. oraz partnera w realizacji inwestycji, Miasta i Gminy Kosów Lacki. Zadanie będzie realizowane na odcinku 3,612 km (Gmina Kosów Laski – 2,357 km, Gmina Sokołów Podlaski – 1,255 km). Dotychczas wykonane zostały prace związane z robotami brukarskimi w miejscowości Skibniew – Podawce. Ułożone zostały krawężniki i chodniki, a na chwilę obecną prowadzone są roboty rozbiórkowe pod wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni.

Termin wykonania całości zadania zaplanowano na lisotopad 2021 r.

Przebudowy dróg powiatowych są priorytetem Zarządu Powiatu. Mając jednocześnie na uwadze, iż roboty drogowe bardzo często wiążą się z poważnymi utrudnieniami w ruchu i są obciążeniem dla mieszkańców powiatu, serdecznie dziękujemy mieszkańcom za  okazaną cierpliwość i wyrozumiałość.