Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowanych w ramach przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027.

Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Poniżej publikujemy informację firmy EU-Consult sp. z. o.o. na temat badania oraz link
do ankiety:

                              

Szanowni Państwo,

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje badanie pn. Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.

Chcąc uzyskać jak najszerszą wiedzę o potrzebach województwa Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadza m.in. badania ankietowe z mieszkańcami województwa. Chcemy bowiem poznać nie tylko zdanie władz regionu, ale także zdanie przedstawicieli społeczności lokalnych na temat potrzeb, oczekiwań i przedsięwzięć, jakich oczekują mieszkańcy w swoim najbliższym otoczeniu.

Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie, która pozwoli poznać nam Państwa opinie i oczekiwania w tym zakresie. Udział w ankiecie potrwa około 5-10 minut.

By przejść do ankiety, proszę kliknąć w link: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/645488?lang=pl 

Uprzejmie dziękujemy za zasilenie badania swoją opinią!

Z wyrazami szacunku,

Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o.