Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Sokołowie Podlaskim

W dniu 3 maja Polacy w całym kraju oraz na świecie obchodzą ważne święto narodowe, które upamiętnia przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie oraz drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Konstytucja 3 maja stała się wzorem dla innych Państw i stanowiła wielkie osiągnięcie cywilizacyjne dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przekształciła ona ustrój państwa w monarchię konstytucyjną i wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, a wola suwerena miała być wyrażana przez dwuizbowy Sejm. Znosiła także zgubną ówcześnie dla Rzeczypospolitej zasadę liberum veto.

Zaledwie po dwóch dniach od uchwalenia konstytucji, dzień 3 maja stał się świętem narodowym. Rok później na skutek wojny polsko – rosyjskiej zakończonej II rozbiorem Polski obalono Konstytucję. Święto państwowe przywrócono w II Rzeczypospolitej, jednak na skutek okupacji Niemiec i Sowietów zostało ponownie zdelegalizowane, podobna sytuacja miała miejsce w okresie PRL. W 1990 roku, po upadku reżimu komunistycznego dzień 3 maja stał się ponownie oficjalnym świętem narodowym.

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niestety ze względu na okoliczności po raz kolejny nie można było tłumnie, w poczuciu wspólnoty zamanifestować swojego patriotyzmu, a uroczystości miały charakter symboliczny.

W dniu 3 maja o godzinie 12.30 w Konkatedrze Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu złożono kwiaty pod sokołowskimi pomnikami Żołnierzy VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej oraz struktur Obwodu ,,Jezioro’’ Sokołów Podlaski, ks.Stanisława Brzóski oraz pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego. Kwiaty złożył między innymi wiceminister zdrowia, senator RP Waldemar Kraska wraz z dyrektor Biura Senatora RP Joanną Malinowską oraz reprezentacją powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w składzie: Jerzy Błoński – kierownik ARiMR w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak – dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim, Zbigniew Czerkas. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Sokołowskiego wieńce złożyli starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk oraz członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego Marek Ratyński. W uroczystości wzięły również udział reprezentacje Miasta oraz Gminy Sokołów Podlaski z burmistrzem Bogusławem Karakulą, zastępcą burmistrza Krzysztofem Dąbrowskim oraz wójtem Januszem Kurem na czele, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentacja oraz poczet sztandarowy Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, harcerze. Kombatantów reprezentował Marian Pietrzak. Pomimo skromnych obchodów Święta Konstytucji 3 maja, wielką radością napawały wywieszone na terenie całego powiatu biało - czerwone flagi. Wyrażamy przekonanie i mamy głęboką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli świętować wszyscy razem.