Wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim.

 
Okres edukacji zdalnej wynikający z sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniem wirusem SARS CoV-2 przyczynił się do licznych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu. Myślimy, że każdemu z nas - dzieciom i dorosłym towarzyszy myśl o powrocie do tzw. normalnego funkcjonowania sprzed czasu pandemii. I tak po długim okresie kształcenia zdalnego uczniowie mają możliwość wejść do swojej szkoły, klasy; spotkać się bezpośrednio z rówieśnikami i nauczycielami. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nauczyciele posiadają świadomość, iż w życiu dzieci i młodzieży, w okresie kształcenia na odległość, mogły pojawić się nowe sytuacje, które nie zawsze były dla nich łatwe, przyjemne i zrozumiałe. Zadbajmy zatem o stan emocjonalny i odbudowanie relacji między uczniami, jak i między uczniami i nauczycielami oraz rodzicami.
W trosce o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim przygotowali działania służące wzmocnieniu współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie
podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego po powrocie do szkół, głównie dotyczące problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów. Działania te obejmują konsultacje ze specjalistami z Poradni dotyczące wyników przeprowadzonej diagnozy na terenie szkoły i zaplanowanie działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb oraz uzyskanie potrzebnego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 
Terminy dodatkowych dyżurów w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
 
• Piątek 28 maja 2021 r. godz. 13.00-17.00
• Środa 02 czerwca 2021 r. godz. 15.00-19.00
• Środa 09 czerwca 2021 r. godz. 15.00-19.00
• Piątek 11 czerwca 2021 r. godz. 13.00-17.00
 
oraz stały dyżur telefoniczny 797992478 od 08.00 do 21.00 cały tydzień do 25 czerwca br.