System wypożyczalni rowerów w powiecie sokołowskim.

W dniu 7 czerwca starosta Elżbieta Sadowska i wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali w imieniu Powiatu Sokołowskiego umowę z firmą Nextbike Polska S.A. na dostawę elementów składowych systemu wypożyczalni rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu wypożyczalni.

Wykonawca systemu wypożyczalni w ramach umowy dostarczy, zainstaluje i zagospodaruje 6 stacji rowerowych wraz z wyposażeniem i pakietem startowym.

System bezobsługowej wypożyczalni rowerów będzie dawał szansę dokonywania krótkotrwałych rowerowych podróży po powiecie sokołowskim, dzięki możliwości wypożyczenia rowerów, rozmieszczonych na czterech stacjach rowerowych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz po jednej stacji w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka. Na każdej z nich będzie znajdował się terminal, stojaki z tzw. elektrozamkami oraz rowery z kompletnym wyposażeniem – łącznie 36 rowerów w całym systemie.

System umożliwi wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej stacji przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, w całym aktywnym sezonie rowerowym. W roku bieżącym zakłada się , że sezon rowerowy rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca października.

Warunkiem korzystania z systemu a tym samym wypożyczenia roweru będzie rejestracja indywidualnego konta klienta. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni będzie określał Regulamin korzystania z systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów, który zostanie uchwalony w okresie wakacyjnym przez Radę Powiatu Sokołowskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.