"Podaruj dzieciom serce i nadzieję - moja wizja rodziny zastępczej" - konkurs plastyczny

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zorganizowało Konkurs plastyczny pod hasłem: „Podaruj dzieciom serce i nadzieję – moja wizja rodziny zastępczej”. Głównym celem konkursu było rozpowszechnienie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu sokołowskiego oraz zwiększenie akceptacji społecznej dla rodzin zastępczych.

Patronat Honorowy nad konkursem objęła starosta Elżbieta Sadowska.

W terminie od 4 do 21 maja do PCPR w Sokołowie Podlaskim  wpłynęło łącznie 140 prac konkursowych. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z terenu powiatu sokołowskiego, w tym również dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 

Konkurs został rozstrzygnięty 26 maja, a w ocenie prac konkursowych udział wzięli: starosta Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk oraz jury złożone z pracowników PCPR w Sokołowie Podlaskim. 

W każdej kategorii wiekowej zostały przyznane nagrody specjalne Starosty Sokołowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego, nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz pięć wyróżnień.

W środę, 2 czerwca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu. Nagrody wręczali przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim Katarzyna Surowska.

Wszystkie prace złożone w pierwszej edycji konkursu „Podaruj dzieciom serce i nadzieję – moja wizja rodziny zastępczej” są wspaniałe, stworzone z sercem i pomysłowym podejściem do tematu. Każdy uczestnik konkursu otrzymał  pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Laureaci nagród specjalnych, nagród głównych, jak rownież osoby wyróżnione, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Dyrektor PCPR w Sokołowie Podlaskim Katarzyna Surowska skierowała słowa podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację konkursu do Państwa Hanny i Andrzeja Stokowskich, prowadzących Rodzinny Dom Dziecka w Sokołowie Podlaskim. Państwo Stokowscy oraz ich przyjaciele i znajomi, wsparli działania PCPR m.in. poprzez opracowanie i wydruk plakatów informacyjno-promocyjnych, przekazanie słodyczy oraz wielu rzeczy z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk przyłączył się do tych podziękowań i skierował do Państwa Stokowskich wyrazy uznania za ich trud i poświęcenie w pełnieniu niezwykle ważnej funkcji rodzica zastępczego.

Wszystkim rodzinom zastępczym funkcjonującym w powiecie sokołowskim dziękujemy za dobro, pomoc i wsparcie okazane potrzebującym dzieciom oraz życzymy samych radosnych chwil, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, a także wielu sukcesów wychowawczych w pełnieniu tej ważnej misji. Dzielmy się dobrem bo ono powraca do nas ze zdwojoną mocą!

 

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac

Laureaci, których prace zdobyły nagrody specjalne Starosty Sokołowskiego:

 

Kategoria I – Karol Badura

 

Kategoria II– Maja Kur

 

Kategoria III– Wiktoria Sońta

 

Laureaci, których prace zdobyły nagrody specjalne Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego:

 

Kategoria I– Emilia Kamińska

 

Kategoria II– Małgorzata Bielecka

 

Kategoria III– Roksana Malinowska

 

Nagrody główne oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – do 7 lat

 

Miejsce I – Aleksander Remiszewski

 

Miejsce II – Kornelia Cieślak

 

Miejsce III – Bartłomiej Pogorzelski

 

Wyróżnienia:

 

Patrycja Maleszewska

 

Justyna Skorupka

Zuzanna Rucińska

 

Aleksander Dmowski

 

Julia Susfał-Jakimiuk

 

Kategoria II – 8-12 lat

 

Miejsce I – Alicja Paprocka

 

Miejsce II – Stanisław Stański

 

Miejsce III – Dominik Fabisiak

 

 

Wyróżnienia:

 

Karolina Rowicka

 

Maja Matusik

 

Artur Rusin

 

Zuzanna Kotowska

 

Filip Pogorzelski

 

Kategoria III – 13-18 lat. 

 

Miejsce I – Krzysztof Sadkowski

 

Miejsce II – Kinga Pióro

 

Miejsce III – Patrycja Bojar

 

Wyróżnienia:

 

Kalina Chendoszka

 

Nina Remiszewska

 

Krystian Poławski

 

 Amelia Trzcińska

 

 Aleksandra Gęsina