Projekt grantowy „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, dom ów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Powiat Sokołowski współrealizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 czerwca została podpisana umowa o powierzeniu grantu pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r. - 31 sierpnia 2021 r.

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 18 306,38 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi: 15 408,48 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynosi: 2 897,90 PLN