RADA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO W KADENCJI 2014-2018

 

 Puścion Jarosław

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu

Strzała Jerzy Robert

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Minarczuk Andrzej

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Czarnocki Bogdan

 

 

 

Dąbrowska Teresa

 

 

 

Domański Ryszard

 

 

 

Godlewski Jan

 

 

Iwaniuk Leszek

 

 

Jańczuk Wojciech

 

 

 

Koć Marian

 

 

 

Kraska Ewa

 

 

 

Misiak Jarosław

 

 

Odziemczyk Jacek

 

 

 

Olszewska Teresa

 

 

 

Oleszczuk Longina

 

 

 

Wróblewski Sławomir

 

 

 

Żochowski Zdzisław