Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski

Starosta Sokołowski - Leszek Tadeusz Iwaniuk  od urodzenia czyli 1963 roku  mieszka w Sabniach. Żonaty, dwójka dzieci. Ukończył studia I stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz studia II stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, podyplomowe studia z zakresu Ergonomii i Bezpieczeństwa Higieny Pracy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także liczne kursy i szkolenia z dziedziny administracji oraz rolnictwa. Od początku lat 80-tych był aktywnym członkiem OSP Sabnie, co zaowocowało wybraniem go na stanowisko Gminnego Komendanta ZOSP (funkcję tę pełnił do roku 2007). Leszek Iwaniuk już od roku 1994 aktywnie uczestniczył w życiu publicznym swojej gminy, kiedy został po raz pierwszy wybrany na Radnego Gminy Sabnie z listy ludowców. Podczas swojej pierwszej kadencji został mianowany na Członka Zarządu. W kolejnych latach 1998 – 2002, zaufanie i sympatia mieszkańców pozwoliły mu na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Sabnie. Jest właścicielem średniej wielkości gospodarstwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą.  Pracował w Agencji Rynku Rolnego na samodzielnym stanowisku głównego specjalisty, następnie doradca Prezesa Agencji Rynku Rolnego oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku rolnego w Warszawie. Pełnił również funkcję Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego Warszawa. Obecnie Starosta Powiatu Sokołowskiego oraz Prezes Zarządu OP ZOSP RP.